lördag 25 oktober 2008

http://www.populationenvironmentresearch.org/
Nytt Framtida Kina
Nytt Framtida Ryssland
Nytt Framtida Sverige
Iran

Resten biokemisk massdöd

fredag 24 oktober 2008

Jörg Haider = jfr hur mycket bättre Sverige är

Hitlers arbetsmarkandspolitik var bra= klart den var

Ang homofrågan (äktenskapslagen)
Man har ju inte med andras sexualitet att göra (egentligen lagligt fel, förolämpning/förtal och integritet etc)
Men att en minoritet ska få styra en viktig samhällsinstitution är också fel (går emot lagens anda= helhet, majoritet som ska råda)

Krig mot Ryssland

Jag kan satsa mitt liv på ett krig mot ryssland

Jäger Sting Missil (avsluta am projekt)

Dör för många svenskar dränks varje ryskt barn i blod

Ryska ambassaden = kula i huvudet, krigsförbrytarambassad

Kinesisk massinvandring på 1 miljon människor

Som George Washington sa= det är USA:s öde att underlägga sig Ryssland

Varje list är tillåten mot Ryssland

Må den högste ge oss teknik

torsdag 23 oktober 2008

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1931691.svd
polisen i sv

en sån som eklund skulle endast dödas = domstol av jury som bestämmer straffet med bevislag (ta hänsyn till bevise= graden av allvarlighet och HUR ALLVARLIGT BROTTET ÄR MED TAKE PÅ SAMHÄLLSMEDBORGARSTATUS - NÄR ENS RÄTT MÅSTE SES SOM MER ÄN FÖRVERKAD)

poliskorruption mao
Mariehamn var fall där häktespersonal lät intern hänga kvar efter hängning - och intern utredning visade på noll.
Gör man ett sånt tjänstefel (idiotism, skyddar kompisar)= avsked och väck med pensionspoäng

Jag tror på outsourcing (HD dom) till tysk gränspolis som då får lära sig svenska (bra på 2 års sikt). Vem är nöjd med polisen (visavi barnomsorgen då i HD)

LAS
Arbetsdomstolar där man med empiri, forskning och i framtiden prejudikat och rättsfall kan hävda sin rätt till jobb.
Bevisa att jobbet borde bli ens sas (intelligens nog för det)

Sen gäller ju = väck med pösmunkarna (många inom domstolsväsendt - jfr USA som nog har problem)

onsdag 22 oktober 2008

http://www.sciencedaily.com/

http://www.healthranger.org/newstarget.html
Gud= miljarder år gammal varelse, mästare till Jesus
Jesus= ska döma oss
Varför?
Ska inte Gud kunna låta människan utvecklas till sin högsta nivå?
Och låta någon bli Gud.
Det är ett faktum att Gud inte är allsmäktig: det finns någon annan
Visserligen nytt materietillstånd (aggregationstillstånd) etc. Någon lura det (änglarna sas)

1 ex
Star Trek
Kapten Janeway är mycket hyggligare än Jesus. Hon vill utforska världen, se den med en forskares blick
Upplysningen 100 (info kvantitet och kvalitet: mönster och slutsatser) och kanske 5000 idag
Browsing (imprints) påverkar ju oss (tex ovan omedvetet skikt) och ger massa till slutsatser. Kvalitativ kan ju vara mer värd (om den rimligen är sann som axiom)
Hursomhelst
tillbringar 1h vetenskap och 5 minuter medvetna tankar
Upplysningsmänniskan tar över
Läser mörk energi= vi mäter denna (acceleration= rumtidens krökning och utbytesrelation med energi enligt Einsteins formel) och får en metod att utvinna energi
Ngr procent. Jfr 1700-t allmänna infosamling (vi läsermer på 1 vecka än en medeltidsmänniska)
Läsning
Frigöra oss (Alpha vågor)
Strukturen i samhället anpassas
Riksdagsmän fattar superbeslut och inte idiotism
Kunde Hitler avskaffa arbetslösheten
Räkna BNP och projekt
2300?
Vem vet vilka vi blivit. Kanske någon en bättre Jesus.

forskarstäder
mer intelligenta lösningar i människoformandet: it till pedagogiska stimuli till möjligheter
fria professurer
mer stöd till specialbegåvade . Fysiker verkligen blir framtidens präster

Demokratiskt argument emot Gud
Dan 11 och Johannes uppenbarelse (älsklingslärjungen): såg 1 stor koherent sannolikhetsvåg
Vi ska leva som paradiset med läketräd mm
Vem är Gud att besluta åt oss.
Demokrati är att människan beslutar.
Jag vill ha en Star Trek värld. 2300 och längre.
Förhoppningsvis äldre än Gud.

UFO existerar ju (empirisk slutsats, uk öppnat arkiv). Var är deras apokalyps?
USA kunde låta sitt upplysningsarv forma en ny vetenskaplig konstitution.
Star Trek akademi och uppdelning efter begåvnig (intressant å se indelningskriterierna)