torsdag 23 oktober 2008

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1931691.svd
polisen i sv

en sån som eklund skulle endast dödas = domstol av jury som bestämmer straffet med bevislag (ta hänsyn till bevise= graden av allvarlighet och HUR ALLVARLIGT BROTTET ÄR MED TAKE PÅ SAMHÄLLSMEDBORGARSTATUS - NÄR ENS RÄTT MÅSTE SES SOM MER ÄN FÖRVERKAD)

poliskorruption mao
Mariehamn var fall där häktespersonal lät intern hänga kvar efter hängning - och intern utredning visade på noll.
Gör man ett sånt tjänstefel (idiotism, skyddar kompisar)= avsked och väck med pensionspoäng

Jag tror på outsourcing (HD dom) till tysk gränspolis som då får lära sig svenska (bra på 2 års sikt). Vem är nöjd med polisen (visavi barnomsorgen då i HD)

LAS
Arbetsdomstolar där man med empiri, forskning och i framtiden prejudikat och rättsfall kan hävda sin rätt till jobb.
Bevisa att jobbet borde bli ens sas (intelligens nog för det)

Sen gäller ju = väck med pösmunkarna (många inom domstolsväsendt - jfr USA som nog har problem)

Inga kommentarer: